Missie & Organisatie

Onze missie, Wie is wie, Raad van Advies.

meer lezen >>

Charter

Chartertekst van Fair Medicine.

meer lezen >>

Kernwaarden

De stichting Fair Medicine werkt met vier kernwaarden die de fundamenten vormen van ons vernieuwende businessmodel: Fair Medicine Chain, Share, Value en Price.

meer lezen >>

Organogram

Het organogram van Fair Medicine.

meer lezen >>
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@fairmedicine.eu and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.