Fair Medicine bijeenkomst 24 september

Half tijd, maar de wedstrijd moet nog beginnen

3 jaar Fair Medicine: wat hebben wij bereikt, waar staan wij nu en hoe verder?
Op 24 september organiseerde Fair Medicine een bijeenkomst voor 120 geïnteresseerden uit het veld. Niet alleen om de balans op te maken van drie jaar Fair Medicine, maar vooral om samen naar de toekomst te kijken: hoe kunnen meer partijen met elkaar aan de slag om de ontwikkeling van geneesmiddelen toekomstbestendig te maken.

Dit vanuit de realiteit dat het model van blockbuster producten naar personalized medicine al in gang is gezet maar de businessmodellen van de industrie daar nog niet bij zijn aangepast.

Grote consensus was er bij alle aanwezige partijen: er moet iets veranderen, welke richting uit was minder duidelijk. Er werd gepleit voor veel meer initiatieven zoals Fair Medicine en ook om meer pilots te faciliteren om daaruit te leren wat haalbaar is en wat niet.

Vanuit het forum waren er twee opmerkingen over groepen die gemist worden. Vrijwel niemand reageerde op de vraag wie al eens risico heeft gelopen met investeren in een farmaceutisch product. Op de vraag wie daadwerkelijk een arts was die dure geneesmiddelen voorschreef, en dus worstelt met dat probleem, kwam geen response. Fair Medicine praat uitdrukkelijk met beide groepen, daarnaast is het een doel van Fair Medicine deze groepen ook in het publieke debat te betrekken.

Een gedurfde en innovatieve benadering om uit patent lopende geneesmiddelen op de markt te brengen zorgde voor onrust in de zaal. Een gedachtenexperiment om aan Rijkswaterstaat een afdeling geneesmiddelen toe te voegen en de aanbesteding hiervan te vergelijken met projecten van Rijkswaterstaat riep bij sommige aanwezigen weerstand op, een onrealistische voorstelling van zaken meenden zij. Anderen daarentegen zagen het als een originele manier om naar het probleem te kijken.

Fair Medicine is van mening dat gedurfde benaderingen en het uit je comfort zone stappen horen bij het zoeken naar nieuwe modellen voor de industrie. Immers, veranderingen vragen om een nieuwe benadering van zowel probleem als oplossing.

Nieuwe investeerders interesseren voor de geneesmiddelen ontwikkeling is dan ook één van de resultaten van de eerste drie jaar Fair Medicine, het Fair Medicine Fonds wat daartoe is opgericht is gecommitteerd met 2 miljoen euro van een viertal investeerders.
Een drietal producten die in ontwikkeling zijn bij evenzoveel coalities van partijen, die volgens de Fair Medicine charter samenwerken is een tweede resultaat wat met gepaste trots is gepresenteerd.

Natuurlijk is het echte, belangrijke resultaat het eerste product bij de patiënt brengen. Een resultaat dat na de eerste vrijwilligersstudie met een Fair Medicine product dit jaar, snel naderbij komt.

Kortom een goede bijeenkomst en mooie resultaten na de eerste helft voor Fair Medicine.

We zijn nog maar net uit de startblokken en de echte wedstrijd gaat nu beginnen. Wij nodigen partijen graag uit hieraan mee te doen, want alleen samen kunnen wij nieuwe businessmodellen ontwikkelen en toetsen met als belangrijkste doel nu en in de toekomst betaalbare geneesmiddelen beschikbaar te krijgen en te houden voor patiënten; dan hebben wij de wedstrijd pas gewonnen!

Frans de Loos
30 september 2019

De presentaties die tijdens de bijeenkomst gehouden zijn vindt u hier:

Presentatie Marcel van Raaij hier

Presentatie Barend van Lieshout hier

Presentatie Frans de Loos hier