Fair Medicine werkt aan Fair Patent

Fair Medicine wil met Fair Patent het huidige patentensysteem transparanter maken en openstellen voor kleinere partijen.

Een patent (of octrooi) beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. De patenthouder kan een ander verbieden de beschreven uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. Voorwaarde voor het verlenen van een patent is dat de vinding nieuw moet zijn. Vindingen die niet nieuw zijn, zijn niet meer vatbaar voor patentbescherming omdat de kennis van de vinding – ook wel prior art – reeds aanwezig was in de markt.

Een patentpositie kan een prijsopdrijvend effect hebben op het gepatenteerde product of productieproces; immers de uitvinder moet de mogelijkheid krijgen om de ontwikkelkosten voor de vinding terug te verdienen. In het verleenproces van patenten controleren partijen in de industrie elkaars aanvragen en tekenen waar nodig oppositie aan om te voorkomen dat er onterechte patenten worden verstrekt. Dit systeem van controle ontbreekt vaak in de kleinere indicaties, omdat er vaak maar één partij werkt aan een geneesmiddel voor de aandoening. Door het ontbreken van de onderlinge controle worden er vaker patenten onterechte patenten verleend. Fair Medicine werkt in samenwerking met TXT-Insight aan een (semi-) geautomatiseerde analyse van nieuwe patentaanvragen en potentieel bestaande prior art. Daarnaast wil Fair Medicine met het systeem de toegang tot het intransparante systeem van patenten en prior art openstellen voor de kleinere partijen in de industrie. In de opzet van het systeem wordt Fair Medicine ondersteund door jonge ambitieuze studenten van De Kleine Consultant. Het adviesbureau, dat wordt gerund door studenten die worden gecoacht door gevestigde consultants, onderzoekt de huidige markt en werkt de business case uit.

 

www.txt-insight.com

www.dekleineconsultant.nl