Re-discovery medicijnen lastig


Door de Vereniging Farma en Recht werd vrijdag 10 november een discussie ochtend georganiseerd over de mogelijkheden om bestaande farmaceutische producten in te zetten voor nieuwe indicaties. Hiervoor wordt veelal de term re-discovery gebruikt:  het her-ontdekken van een product voor een nieuwe toepassing. Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig traject, immers weten we al hoe het product in een bepaalde patiëntengroep gebruikt wordt; dus veiligheid is geen probleem, en we zouden dus een sneller traject van ontwikkeling moeten hebben. Echter het registratie en vergoedingen traject speelt de “her-ontdekker” parten en hierdoor blijft ontwikkeling veelal achterwege.

Doordat er al een product op de markt is, bepaalt dit ook de prijs van het nieuwe product, waardoor investeringen in studies naar een nieuwe toepassing niet terug zijn te verdienen. Bovendien maken problemen van off-label gebruik het verder niet erg aanlokkelijk voor een farmaceutisch bedrijf om in re-discovery  te stappen. De stelling van Vincent van der Wel, projectleider bij Fair Medicine, luidde dan ook; De huidige markt is niet in staat om bestaande geneesmiddelen verder te ontwikkelen voor nieuwe toepassingen
In de discussie bleek dat de partijen in de zaal sterk verdeeld waren over het onderwerp. Een deel van de partijen argumenteerde dat er voorbeelden zijn van producten die in het bestaande systeem wel degelijk een nieuwe toepassing hebben gekregen. Een ander deel benadrukte dat dit de uitzonderingen zijn en dat er echt aanpassingen van het systeem nodig zijn om veel meer herontdekte producten bij de patiënt te krijgen op een veilige en betaalbare manier; betaalbaar voor zowel producent als patiënt.
Een pionier op het gebied van re-discovery, Frans-Joseph Sinjorgo, bracht met zijn ervaring de meest steekhoudende argumenten in de discussie in en werd uitgeroepen tot de “debater” van de ochtend.
Fair Medicine volgt dit deel van de farmaceutische industrie met veel belangstelling en zal waar nodig ook hier coalities smeden zodat producten die nu niet bij de patiënt komen wel in hun herontdekte potentieel toegepast gaan worden.

Frans de Loos