Raad: doorbreek patentrecht

Als farmaceuten niet bereid zijn om hun geneesmiddelen tegen een aanvaardbare prijs op de markt te brengen, moet de overheid overgaan tot onorthodoxe maatregelen. Dat opmerkelijke advies komt van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving in een poging iets te doen aan de soms zeer hoge prijzen van nieuwe geneesmiddelen. Dwanglicensies, het doorbreken van het patentrecht en het online bestellen van medicijnen in het buitenland zijn enkele van de maatregelen die dit adviesorgaan van de overheid voorstel.

Meer bij MedicalfactsTrouw en de Volkskrant