Kamer luistert naar Fair Medicine

Op uitnodiging van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam Fair Medicine op 2 oktober deel aan een rondetafelgesprek over de ‘Farmaceutische industrie’. Ook vertegenwoordigers van ziekenhuizen, artsen, patiënten, farmaceutische industrie, wetenschap en initiatieven waren hierbij aanwezig.

Aanleiding voor het rondetafelgesprek zijn de hoge kosten voor medicijnen en recentelijk de stukgelopen prijsonderhandelingen over vergoeding van het middel Orkambi. De Kamer wilde onderzoeken hoe de toegankelijkheid van medicijnen kan worden vergroot en de medicijnprijzen en winsten van de farmaceutische industrie kunnen worden beperkt. De hele dag kwamen zowel artsen, farma-ondernemers en onderzoekers voorbij. Het was duidelijk dat de Kamer erg zat te wachten om niet alleen problemen in kaart te brengen, maar ook te onderzoeken waar de overheid actie kan ondernemen, of initiatieven kan steunen.
Een aantal wetenschappers, onderzoekers en artsen, onder wie FM-directeur Hans Büller, hadden daarom vooraf aan de Kamer een zogeheten ‘position paper aangeboden. Hierin werd uitgebreid ingegaan op een zestal vragen vanuit de Kamer. De Kamer wil suggesties voor alternatieven horen uit het werkveld. Suggesties die de medicijnprijzen beheersbaar houden en zorgen dat nieuwe middelen snel bij patiënten komen.

Een van de concrete initiatieven, is dat van Fair Medicine, dat probeert samen met verschillende maatschappelijke organisaties nieuwe medicijnen te ontwikkelen via een transparant businessmodel. Ook farmaceuten doen hier aan mee. Hans Büller benadrukte dat het te makkelijk is tegen de huidige industrie aan te schoppen maar dat het beter is om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een van zijn ideeën is om een industrie-onafhankelijke evaluatie van een geneesmiddel standaard onderdeel moeten worden van het persoonlijk patiëntendossier.
Ook trok hij het klassieke model van klinisch onderzoek in twijfel. Dat leidt ertoe dat veelbelovende nieuwe middelen pas na jaren beschikbaar komen. Büller vroeg zich hardop af of dat niet fors korter kan waar het gaat om zeldzame ziekten. Verder keek de FM-directeur kritisch naar het uitkopen van concurrenten door grote farmaceutische bedrijven. Dit leidt tot prijsopdrijving.

Fair Medicine werkt met ‘social investors’ waarbij alle partijen mee investeren in tijd of geld. Het Universitair Medisch Centrum, de arts, patiëntenvereniging en farmaceutisch bedrijf dragen zo gezamenlijk de kosten en de verantwoordelijkheid. Op deze manier is het niet de shareholder, maar alle stakeholders samen die de prijs bepalen. En wordt er structureel een verschil gemaakt, in tegenstelling tot prijsonderhandelingen die het systeem niet aanpakken.

VERSLAG: Cathy Hassels Mönning

Het woordelijk verslag van dit commissieoverleg op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen

Reportages  over hoorzitting in Financieele Dagblad hier en  de Volkskrant hier.