Voor artsen

Veel nieuwe ideeën voor therapieën, zoals nieuwe middelen, combinaties van middelen of nieuwe toepassingen bij andere ziekten, ontstaan bij specialisten en onderzoeksgroepen van de Universitaire Medische Centra. Het is moeilijk om de benodigde middelen te vinden om een dergelijke uitvinding verder te ontwikkelen. Vaak ontbreekt het aan tijd en is het subsidie instrument beperkt en tijdrovend. In feite is het aantrekken van ‘venture capital’ momenteel de enige manier om een dergelijke uitvinding tot de markt te brengen. In ruil zal een investeerder een meerderheidsbelang in de uitvinding bedingen. De primaire belangen van investeerders en artsen verschillen (winst maken versus patiënten helpen). Bij succes zal de investeerder zijn doel nastreven en zijn belang doorverkopen (‘exit’) waardoor de arts zijn uitvinding ziet wegglippen, in de hoop dat hij het ooit nog kan toepassen bij zijn patiënten.

Bij Fair Medicine willen we dit anders aanpakken. Wij zoeken er andere belanghebbende partijen bij die de benodigde expertise hebben om het project tot een succes te maken, zoals andere centra, producenten, experts en sociale investeerders. We vinden het ook heel belangrijk dat de patiënten vertegenwoordiging een prominente rol krijgt. Zo wordt een coalitie gevormd dat als zelfstandig bedrijf het product gaat ontwikkelen.

Alle activiteiten die het UMC, u als arts en uw team toch al aan het onderzoek zouden besteden worden nu gewaardeerd als een investering, die, als het middel eenmaal geld opbrengt, met een van tevoren afgesproken winstmarge terugbetaald zal worden.

Het UMC blijft nu mede-eigenaar van het project en het uiteindelijke product en de arts, de uitvinder, blijft een bepalende stem in het hele traject behouden. Als de ontwikkeling succesvol is, heeft hij of zij direct de beschikking over het eigen middel.

Herkent u als arts of wetenschapper bovenstaande situatie en heeft u een idee dat u graag volgens het Fair Medicine principe zou willen ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.