Voor bedrijven

De farmaceutische wereld is een zeer multidisciplinaire omgeving. Bij de hele keten van de geneesmiddelenvoorziening aan patiënten zijn veel soorten bedrijven betrokken; ‘big pharma’ en ‘start-ups’, producenten en bereiders, groothandelaren en apothekers. Met vrijwel al deze soorten bedrijven is samenwerking in het Fair Medicine model mogelijk.

Farmaceutische bedrijven kunnen ‘shelved compounds’ nieuw leven inblazen door ze in een Fair Medicine coalitie samen met andere partners alsnog te valoriseren. Een bereider krijgt wellicht de kans een nieuwe technologie te ontwikkelen met het vooruitzicht registratiehouder van een nieuw product te worden.In-kind investeringen vanuit het MKB kunnen bijvoorbeeld gedaan worden door apparatuur ter beschikking te stellen of door ‘open plekken’ in de productiecapaciteit in te zetten voor het project.

Voelt u zich als verantwoordelijke binnen een bedrijf aangesproken door bovenstaande, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.