Een nieuw business model

Fair Medicine introduceert een nieuw business model voor het ontwikkelen van geneesmiddelen, naast de klassieke werkwijze van de farmaceutische industrie. Wij krijgen daarbij steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vernieuwing is hard nodig want op dit moment:

– Leidt het klassieke model tot hoge prijzen voor geneesmiddelen die met name door kleine patiëntgroepen gebruikt worden.
– Zijn de ontwikkelkosten en prijsstelling niet transparant.
– Blijven sommige patiëntengroepen buiten beeld, omdat de farmaceutische industrie niet in staat is een werkende therapie te ontwikkelen die voor hen rendabel is.

Het moet anders
Het ontwikkelen van medicijnen is complex, duur en tijdrovend. In het klassieke model liggen vrijwel alle risico’s bij de industrie, Daarom is veel van de kritiek op de klassieke farma niet terecht. Toch moet er iets veranderen. Naast de bestaande methode, legt Fair Medicine een nieuw model. Voor ons is het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen een maatschappelijke taak die meerdere stakeholders gezamenlijk gaan oppakken. Willen we wat veranderen, dan moet we met elkaar investeren in tijd, geld en kennis. Alleen dan kunnen we goede en betaalbare geneesmiddelen naar de markt krijgen.

Op vijf belangrijke punten onderscheidt Fair Medicine zich van de klassieke manier van medicijnontwikkeling.

1. Samen investeren

Patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, onderzoekers, zorgverzekeraars, kleine en grote (social) investors en farma-ontwikkelaars steken gezamenlijk geld en expertise in nieuwe medicijnen. Daarmee wordt de last van de hoge investeringen evenwichtig verdeeld en kunnen er vooraf afspraken worden gemaakt over een eerlijke prijs en aanvaardbaar rendement.

2. De rit uitzitten

Fair Medicine-investeerders verbinden zich om de hele rit van de ontwikkeling van een middel uit te zitten, een rit die wel zes tot tien jaar kan duren. Er is geen mogelijkheid voor tussentijdse uitkoop, anders dan door een partij die instemt met dezelfde voorwaarden. Uitkopen tijdens het ontwikkelproces kan anders een prijsopdrijvend effect meebrengen.

3. Eigen broek ophouden

Elk product moet zijn eigen broek op houden. Fair Medicine-producten zijn niet financieel aan elkaar gekoppeld. In het klassieke model worden de hoge winstmarges bij een medicijn soms gerechtvaardigd om tegenvallende trajecten van andere producten te compenseren.

4. Verantwoord rendement

De investerende partijen gaan bij Fair Medicine pas verdienen als het product op de markt is. Hun rendement is transparant en maatschappelijk verantwoord en voldoende voor een duurzame bedrijfsvoering.

5. Patiënt aan boord

Fair Medicine betrekt patiënten en artsen in het ontwikkeltraject, waar ze nu aan de kant staan. Patiëntenverenigingen kunnen ook mee investeren. Dat kan er toe leiden dat voor bepaalde patiëntgroepen – die voor de klassieke farma niet rendabel genoeg zijn – nieuwe medicijnen beschikbaar komen.

De Charter

Fair Medicine-investeerders, onderzoekers en artsen werken samen op basis van een maatschappelijke code, die is vastgelegd in een Charter. Deze Chartertekst borgt het coöperatieve en transparante karakter van het ontwikkelingsproces en is voor iedereen te lezen op de website van Fair Medicine.eu. De onafhankelijke stichting Fair Medicine – die zelf geen medicijnen produceert – ziet erop toe dat er veilige, effectieve en betaalbare producten op de markt worden gebracht volgens de regels van de charter.