Onze strategie

Fair Medicine introduceert een nieuw business model voor het ontwikkelen van geneesmiddelen. Kern van het business model is open samenwerking van alle stakeholders die vrij kennis en kunde met elkaar delen en tijd en geld investeren. Hierdoor zal er niet alleen minder geld nodig zijn voor de gehele ontwikkeling tot en met marktintroductie per te ontwikkelen product, maar het zal ook efficiënter gaan.Fair Medicine brengt ieder nieuw te ontwikkelen medicijn onder in een coalitie, bestaande uit alle betrokken stakeholders. De coalitie gaat werken volgens de uitgangspunten van de Charter Fair Medicine, een maatschappelijke code die het coöperatieve en transparante karakter van het ontwikkelingsproces borgt. In de tekst van de Charter Fair Medicine is vastgelegd dat en hoe Fair Medicine met haar werkwijze een unieke plaats wil innemen in de wereld van geneesmiddelen. Dit gebeurt door:

– De patiënt een stem te geven in het proces van ontwikkeling en evaluaties van resultaten
– De behandelaar en het kennisinstituut bij het gehele proces te betrekken
– Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) kansen te geven producten volledig tot aan de markt te ontwikkelen met investeringen die bereikbaar zijn voor het MKB
– Nieuwe investeerders (o.a. social impact investors) te betrekken bij het terrein van de geneesmiddelenontwikkeling
– Overheden en de maatschappij transparantie te geven over kosten en prijsopbouw

Bij elke coalitie ziet Fair Medicine – die zelf geen medicijnen produceert –erop toe dat de Charter wordt gehandhaafd en er veilige, effectieve en betaalbare producten op de markt worden gebracht.