Wie is wie

Wie zijn er betrokken bij Fair Medicine?

Hans Büller

Prof. dr. Hans Büller (1952) is opgeleid tot kinderarts in Amsterdam en Boston en een van de directeuren en oprichters van Fair Medicine. In 1997 werd hij hoogleraar kindergeneeskunde en hoofd afdeling kindergeneeskunde in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC. In 2005 benoemde het Erasmus MC hem tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Na zijn vertrek als bestuursvoorzitter richtte hij Fair Medicine op. Hij wordt gedreven door zijn ruime ervaring als arts en bestuursvoorzitter. ‘Het alleen maar bekritiseren van de klassieke farma heeft geen zin. Verzin iets beters.’

Frans de Loos

Bioloog en chemicus dr. Frans de Loos (1957) is een van de directeuren en oprichters van Fair Medicine en werkt al meer dan twintig jaar in de farmaceutische industrie, onder meer als corporate-manager. Hij is betrokken bij de volledige keten van ontwikkeling van onderzoek tot en met productie van biotech producten en deed wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, in de embryologie en kunstmatige voortplantingstechnieken. ‘Wanneer onderzoeksinstellingen, een diverse groep aan investeerders en farmaceutische bedrijven in Nederland echt goed samenwerken, kunnen we met hetzelfde geld veel meer patiënten effectieve, veilige en betaalbare medicijnen geven.’
frans@fairmedicine.eu

Simon van der Schans

Simon van der Schans (1991) ontwikkelde tijdens zijn studie Medisch Farmaceutische Wetenschappen interesse in de complexe discussie omtrent de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Binnen het stagetraject van zijn master “Science, Business and Policy” heeft hij het Fair Medicine model voor prijsbepaling van medicijnen ontwikkeld en geïmplementeerd. Hij is sinds augustus 2017 werkzaam bij de organisatie en houdt zich bezig met de kosten, prijs en investeringen binnen de geneesmiddelontwikkeling en de achterliggende wetenschap. ‘De geneesmiddelen discussie gaat vooral over de prijsstelling van medicijnen. Een goed inzicht daarin is cruciaal om een positieve verandering teweeg te brengen.’

Hein Coolen

Dr. Hein Coolen (1964), van huis uit chemicus, heeft meerdere paden in de Life Science bewandeld. Hij heeft ruim vijftien jaar gewerkt als senior scientist in de R&D van de farmaceutische industrie. Na omzwervingen als zelfstandige en als ondernemer in de gezondheidszorg heeft hij een aantal jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van het Fair Medicine concept. De laatste jaren is hij teruggekeerd naar een andere passie: hij staat voor de klas als scheikunde docent.

Margo Bource

Front Office Manager Margo Bource (1969) heeft na haar studie gezondheidsvoorlichting gewerkt binnen zowel de eerstelijns- als de tweedelijnszorg in kleine en grote organisaties, waaronder Ministerie van OC en W, Stichting EVA en het Erasmus MC. De laatste 20 jaar was ze voornamelijk actief als projectleider, -ondersteuner en office manager. Plannen en organiseren zit haar in ’t bloed. Toen Fair Medicine op haar pad kwam twijfelde zij geen moment: ‘Een leuk team, samen werken aan een prachtig doel, mooi om daar deel van uit te maken!’

Wie zitten er in de Raad van Advies?

Marjolein Verstappen

Marjolein Verstappen studeerde niet-westerse sociologie in Leiden. Van 1998 tot 2008 was zij actief in de publieke gezondheidszorg. Sinds 2001 ging zij werken bij de GGD Amsterdam waar zij algemeen directeur werd. Na 2008 werd ze bestuurder van de zorgverzekeraar Agis en na de fusie met Achmea in 2011 als directeur zorginkoop en vicevoorzitter van de divisie Zorg en Gezondheid. Vanaf eind 2014 zet ze zich als Directeur Achmea Foundation vooral in voor het versterken van de landbouwproductiviteit en gezondheidsverbetering in onderontwikkelde landen. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van Parnassia, en lid van de Raad van Toezicht van het Isala Ziekenhuis alsmede van het Amstellandziekenhus. Ook is ze lid van het algemeen bestuur van ZonMW en voorzitter van de landelijke stuurgroep Kwaliteit Forensische Zorg.

Cees Smit

Cees Smit (1951) studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft ernstige hemofilie en vanuit die achtergrond was hij van 1987 – 1998 coördinator van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP). Daarna werkte hij een aantal jaren bij de Stichting Pandora. Bij ZonMw is hij lid van de Commissies Translationele Gentherapie en Translationele Stamceltherapie. Daarnaast is hij voorzitter van de Beleidsraad Biobank Radboud UMCN. Hij is (co-)auteur van diverse boeken over ouder worden met chronische ziekten en ontwikkelingen binnen de patiëntenbeweging, zoals het in 2015 verschenen boek ‘De macht van de patiënt, baas over je eigen ziekte’. In Januari 2003, ontving hij een eredoctoraat van het college van decanen van de Universiteit van Amsterdam voor zijn werk op het terrein van hemofilie, patiëntenparticipatie en medische biotechnologie.

Ernst Kuipers

Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers is van origine Maag-Darm-Leverarts. Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde. Hij is onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Anshu Gupta

Dr. Anshu M. Gupta werkt bij Gupta Strategists, een consulting firma gespecialiseerd in zorg. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van spelers in de gehele zorgketen: technologiebedrijven en andere leveranciers, zorgaanbieders, verzekeraars en andere financiële bedrijven en overheids- en toezichtorganen.