Voor investeerders

De ontwikkeling van geneesmiddelen is een langdurig en risicovol proces. Iedere fase kent haar eigen kansenop slagen en mislukken, retrospectief is de afgelopen decennia gebleken dat van alle klinische kandidaten er maar iets meer dan 10% uiteindelijk de markt bereiken. Vandaar dat een groot deel van de marge op succesvolle producten toe wordt geschreven aan het dekken van de ‘failure’ kosten.

In het Fair Medicine model denken we een aantal aspecten ondervangen te hebben.

Met het vormen van een coalitie is een belangrijke stap genomen: meerdere onafhankelijke partijen hebben een projectplan beoordeeld en geschikt bevonden om -al dan niet in-kind – in te investeren. Dit verhoogt de kwaliteit van de propositie en verlaagt de kans op falen.

Het bovenbeschreven “blockbuster” model, waarbij ingezet wordt op winstoptimalisatie van de enkele successen die overblijven is natuurlijk een risicovolle aangelegenheid. Er zijn tendensen waarneembaar die nadenken over investeren in minder lager-risico initiatieven met maatschappelijk verantwoorde marges. Fair Medicine heeft deze financiële modellen uitgewerkt en participeert zelf in meerdere hoog-kwalitatieve projecten. Ook u kunt uw risico spreiden door in een portefeuille van dergelijke projecten te investeren.

Hebt u interesse, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.