Onze principes

Samen toegang tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen mogelijk maken en in de toekomst houden. Daar staan we voor.

De maatschappij heeft behoefte aan nieuwe strategieën die, passend bij de veranderingen in de geneeskunde, tot betaalbare en bereikbare medicijnen leiden. Daarom heeft Fair Medicine voor de ontwikkeling van geneesmiddelen een nieuwe samenwerkingsvorm bedacht: een intensief samenwerkende coalitie van belanghebbende partijen (patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders, producenten etc.). De kernbegrippen daarbij zijn samen ontwikkelen en verantwoording dragen, samen investeren, een maatschappelijk verantwoorde prijs afspreken en een acceptabel en duurzaam rendement halen.

Fair Medicine Chain
Alle partijen in de volledige keten voor ontwikkeling van een product verbinden zich aan elkaar en delen en beheersen risico’s in het ontwikkelingstraject en streven naar het gezamenlijke einddoel; een veilig, effectief en betaalbaar product.

Fair Medicine Share
De partijen investeren gezamenlijk en zijn transparant over inspanningen, investeringen en voortgang van het project. Partijen verbinden zich voor de duur van het project.

Fair Medicine Price
Producten worden maatschappelijk verantwoord geprijsd; gebaseerd op de kosten, een redelijke terugverdientijd van de investering, en een reële en duurzame van tevoren afgesproken winstmarge. Partijen zijn transparant over kosten en marges.

Fair Medicine Value
Alle partijen die investeren, delen naar verhouding in de winst van het product en kunnen een maatschappelijk verantwoord rendement op hun investering realiseren.

Alle partijen werken samen op basis van de Fair Medicine Charter. Deze Chartertekst borgt het coöperatieve en transparante karakter van het ontwikkelingsproces. De onafhankelijke stichting Fair Medicine – die zelf geen medicijnen produceert – ziet erop toe dat er veilige, effectieve en betaalbare producten op de markt worden gebracht volgens de regels van de charter.