Veelgestelde vragen over Fair Medicine

Waarom is Fair Medicine opgericht? 

De Stichting Fair Medicine is opgericht om effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk te maken, nu en in de toekomst. De Stichting heeft voor de productie van nieuwe geneesmiddelen een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld, gebaseerd op een intensieve coalitievorming van diverse belanghebbende partijen (patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders, producenten etc.). De kernbegrippen zijn vertrouwen en delen in kosten en opbrengsten. De Stichting richt zich op ziektes die nu niet of met onbevredigend resultaat behandeld kunnen worden of waarvan de bestaande behandelingen heel duur zijn of onbetaalbaar dreigen te worden.

Is Fair Medicine een commercieel bedrijf, zoals andere farmaceutische bedrijven?
Fair Medicine werkt principieel anders dan de bestaande bedrijven in de farmaceutische industrie. Wij zijn een stichting, een social enterprise. Het uitgangspunt is dat de stichting de spelregels bepaalt en bewaakt, die zijn vastgelegd in de Charter Fair Medicine. De Charter bevat bepalingen over transparantie van het proces en een maatschappelijk aanvaardbare prijsstelling.

Fair Medicine is dus niet commercieel?
De stichting niet. Maar op instigatie van de stichting gaan diverse coalities aan de slag om producten te ontwikkelen. Dat zijn juridisch gescheiden ondernemingen. Die coalities maken bij hun activiteiten zeker een kosten baten afweging. Maar de chartertekst is altijd de eerste leidraad, niet uitkeringen aan coalitiepartners.

Hoe werkt Fair Medicine, praktisch gesproken?
De stichting brengt ieder nieuw te ontwikkelen medicijn onder in een coalitie, bestaande uit eerder genoemde partijen (patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders, producenten etc). De coalitie gaat werken volgens de uitgangspunten van de Charter Fair Medicine: vertrouwen, transparantie en het delen van kosten, risico’s en winst. Hierdoor zal er niet alleen minder geld nodig zijn voor de gehele ontwikkeling tot en met marktintroductie per te ontwikkelen product, maar het zal ook sneller en efficiënter gaan.

Wat is het belangrijkste onderdeel van de chartertekst?
In de tekst wordt vastgelegd dat Fair Medicine met haar werkwijze een unieke plaats wil innemen in de wereld van geneesmiddelen. Dat gebeurt door:
– De patiënt een stem te geven in het proces van ontwikkeling en evaluaties van resultaten
– De behandelaar en het kennisinstituut bij het gehele proces te betrekken
– Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) kansen te geven producten volledig tot aan de markt te ontwikkelen met investeringen die bereikbaar zijn voor het MKB
– Nieuwe investeerders (o.a. social impact investors) te betrekken bij het terrein van de geneesmiddelenontwikkeling
– Overheden en de maatschappij transparantie te geven over kosten en prijsopbouw
Is de chartertekst openbaar? De chartertekst is te vinden op de website van Fair Medicine. Daar vind je ook de vier kernwaarden van de stichting. Die gaan over samen verantwoording dragen, samen investeren, samen een maatschappelijke prijs ontwikkelen, en samen een acceptabel rendement overeenkomen.

Hoe wordt Fair Medicine gefinancierd?
Fair Medicine krijgt beperkte steun, om de ideële doelstellingen uit te werken als een goed vertrekpunt en de organisatie daarvan te kunnen bewaken. Er wordt door ons niet met overheidsgeld geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Wat is de tegenprestatie van Fair Medicine voor de in september 2016 verkregen VWS-subsidie?
Naast het voldoen aan de gangbare subsidievoorwaarden, hebben wij afgesproken dat wij elk jaar minimaal een coalitie starten en daarvoor de investeringen bij elkaar krijgen. Elk jaar is er een voortgangscheck en op basis daarvan krijgen wij de volgende tranche. Wij gebruiken het geld om het model te verfijnen en om nieuwe producten te identificeren.

Op welke producten richt Fair Medicine zich?
Op medicijnen die te duur zijn en waarvan wij denken dat het goedkoper kan. Of op indicaties waarvoor geen geschikt medicijn bestaat omdat de patiëntengroep te klein is. Dat kan omdat het een zeldzame ziekte betreft. Het kan ook gebeuren bij opdeling van een grotere patiëntengroep door nieuw wetenschappelijk onderzoek en personalized medicine. Voorwaarde is wel dat wij geen last hebben van patenten die ons blokkeren.

Voor welke ziektes zijn jullie nu bezig?
We hebben vertrouwelijke afspraken gemaakt met de coalitiepartijen. Omdat er zo veel partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling, moeten we het moment afwachten dat bij het naar buiten treden het product, de partners en het proces geen schade ondervinden. Bij de start van de klinische studies, dat kan op korte termijn al het geval zijn, zullen we het zeker melden, dat is ook verplicht. Maar er wordt alles aan gedaan om eerder naar buiten te treden.