Chain, Share, Value & Price

De stichting Fair Medicine werkt met vier kernwaarden die de fundamenten vormen van ons vernieuwende businessmodel: Fair Medicine Chain, Share, Value en Price.

Fair Medicine Chain
Alle partijen in de volledige keten voor ontwikkeling van een product verbinden zich aan elkaar en delen en beheersen risico’s in het ontwikkelingstraject en streven naar het gezamenlijke einddoel; een veilig, effectief en betaalbaar product.

Fair Medicine Share
De partijen investeren gezamenlijk en zijn transparant over inspanningen, investeringen en voortgang van het project. Partijen verbinden zich voor de duur van het project. Het product dat ontwikkeld wordt is niet opkoopbaar.

Fair Medicine Price
Producten worden maatschappelijk acceptabel geprijsd; gebaseerd op de maakkosten, een redelijke terugverdientijd van de investering, kosten om een stabiele bedrijfsvoering te garanderen en een winstmarge die binnen een bepaalde en vooraf bepaalde bandbreedte (Fair Medicine gaat uit van 8-15%) blijft. Partijen zijn transparant over kosten en marges.

Fair Medicine Value
Alle partijen die investeren, delen naar verhouding in de winst van het product en kunnen een maatschappelijk acceptabel rendement op hun investering realiseren.