Raad van Advies

Marjolein Verstappen

Marjolein Verstappen studeerde niet-westerse sociologie in Leiden. Van 1998 tot 2008 was zij actief in de publieke gezondheidszorg. Sinds 2001 ging zij werken bij de GGD Amsterdam waar zij algemeen directeur werd. Na 2008 werd ze bestuurder van de zorgverzekeraar Agis en na de fusie met Achmea in 2011 als directeur zorginkoop en vicevoorzitter van de divisie Zorg en Gezondheid. Vanaf eind 2014 zet ze zich als Directeur Achmea Foundation vooral in voor het versterken van de landbouwproductiviteit en gezondheidsverbetering in onderontwikkelde landen. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van Parnassia, en lid van de Raad van Toezicht van het Isala Ziekenhuis alsmede van het Amstellandziekenhus. Ook is ze lid van het algemeen bestuur van ZonMW en voorzitter van de landelijke stuurgroep Kwaliteit Forensische Zorg.

Cees Smit

Cees Smit (1951) studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft ernstige hemofilie en vanuit die achtergrond was hij van 1987 – 1998 coördinator van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP). Daarna werkte hij een aantal jaren bij de Stichting Pandora. Bij ZonMw is hij lid van de Commissies Translationele Gentherapie en Translationele Stamceltherapie. Daarnaast is hij voorzitter van de Beleidsraad Biobank Radboud UMCN. Hij is (co-)auteur van diverse boeken over ouder worden met chronische ziekten en ontwikkelingen binnen de patiëntenbeweging, zoals het in 2015 verschenen boek ‘De macht van de patiënt, baas over je eigen ziekte’. In Januari 2003, ontving hij een eredoctoraat van het college van decanen van de Universiteit van Amsterdam voor zijn werk op het terrein van hemofilie, patiëntenparticipatie en medische biotechnologie.

Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers

Ernst Kuipers is van origine Maag-Darm-Leverarts. Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde. Hij is onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Anshu Gupta

Dr. Anshu M. Gupta werkt bij Gupta Strategists, een consulting firma gespecialiseerd in zorg. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van spelers in de gehele zorgketen: technologiebedrijven en andere leveranciers, zorgaanbieders, verzekeraars en andere financiële bedrijven en overheids- en toezichtorganen.