'Fair Medicine kan farma impuls geven'

Frans de Loos, bioloog en chemicus, vindt dat met Fair Medicine nieuwe spelers een kans krijgen om de farmaceutische wereld innovatie te brengen.

 

 

De bioloog en chemicus dr. Frans de Loos (1957) is een van de directeuren en oprichters van Fair Medicine en werkt al meer dan twintig jaar in de farmaceutische industrie.

Waarom is Fair Medicine een goed idee?
‘De manier waarop de farmaceutische wereld zich ontwikkelt en de wijze waarop registratie en vergoeding van medicijnen nu is geregeld, heeft een impuls nodig. Een nieuwe speler als Fair Medicine kan alternatieve modellen ontwerpen en bespreekbaar maken.’

Wat ziet u als de grootste knelpunten in de huidige medicijnmarkt?
‘We weten steeds beter hoe ziektes ontstaan en er komen steeds meer producten voor de patiënt die ook sneller ontwikkeld kunnen worden. Maar het huidige model is daar niet op ingesteld. Daardoor vallen er tijdens het ontwikkelingsproces producten af, simpelweg omdat ze niet in het huidige systeem passen. Bovendien heeft het klassieke model tot gevolg dat producten die het wél halen hoog geprijsd worden.’

Wat kan Fair Medicine betekenen vanuit uw expertise voor de farmaceutische industrie?
‘Fair Medicine zorgt er met haar nieuwe business model voor dat er nieuwe spelers in de industrie komen. Doordat er gezamenlijk wordt geïnvesteerd, komt geneesmiddelenontwikkeling dichterbij voor meer partijen en kunnen kleinere bedrijven verantwoord geld stoppen in medicijnontwikkeling. Daarnaast krijgt universitaire ziekenhuizen, artsen en patiënten ook een taak bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. De totale ontwikkelingskosten voor een geneesmiddel dalen waardoor producten die in het klassieke model afvallen nu wel ontwikkeld kunnen worden. Wanneer het Fair Medicine model wordt ingezet voor producten die nu zeer duur zijn, zal dat bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de farmaceutische industrie.’