Fair Medicine pakt rediscovery op

Er ligt een schatkamer vol met oude ongebruikte werkzame middelen te wachten op nieuwe toepassingen. Projectleider rediscovery Frans-Joseph Sinjorgo wil er met Fair Medicine betaalbare nieuwe medicijnen uit ontwikkelen.

 

Frans-Joseph Sinjorgo (59) is bij Fair Medicine projectleider rediscovery: Dat betekent werkzame bestanddelen van ‘oudere’ medicijnen inzetten voor nieuwe toepassingen. De Brabantse zorgondernemer – eerder werkzaam bij GlaxoSmithKline – denkt dat Fair Medicine hier een sleutelrol in kan spelen.

Waarom is Fair Medicine een goed idee?
‘Mijn expertise is het terrein van rediscovery: oudere werkzame middelen die naar de achtergrond zijn verdwenen door een nieuwe generatie medicijnen, maar die nog van veel waarde zijn. De farmaceutische industrie heeft weinig trek om te investeren in middelen die uit patent zijn. Maar een partij als Fair Medicine kan dat veranderen: als een soort van Marktplaats, die vraag en aanbod en verschillende belangen bij elkaar kan brengen.’

Wat ziet u als de grootste knelpunten in de huidige medicijnmarkt?
‘De geneesmiddelenwet moet kritisch onder de loep worden genomen. De regelgeving rond patenten stamt vrijwel volledig uit de jaren zestig en functioneert door gebrekkig onderhoud eigenlijk niet meer. Het is alsof je vandaag gedwongen wordt om in een huis van vijftig jaar oud te wonen zonder isolatie, cv en wifi. Er moeten andere regels komen zodat je voor en met artsen, rediscovery en innovaties tot ontwikkeling kunt brengen. Nu duurt het te lang en is het te kostbaar.

Wat zijn de kansen met rediscovery?
‘In de loop der jaren zijn er ruim veertienduizend geregistreerde medicijnen/moleculen ontwikkeld. Er ligt dus een enorm arsenaal aan betaalbare off patent moleculen werkeloos toe te kijken hoe de farmaceutische zorg almaar duurder dreigt te worden. Bijna niemand kijkt om naar deze oude schat aan kennis en ervaring. Oude wetenschap is vaak heel goede wetenschap en slimmer omgaan met de bestaande kennis gecombineerd met nieuwe inzichten kan tot verrassende innovaties leiden.

Welk perspectief biedt rediscovery aan de patiënt?
Bij drug rediscovery staat het belang van de patiënt centraal. Regelmatig vinden artsen nieuwe toepassingen van oude medicijnen. Het off label-gebruik van geneesmiddelen is dan ook gigantisch groot. Maar dat gebeurt nu meestal op ad hoc basis, er zit geen financieringsmodel onder. Dat is wel nodig om het registratietraject te kunnen betalen. Zoals dat is gebeurd met een heel oud cytostaticum – een middel dat celgroei remt – bij de ziekte van Crohn en Collitis Ulcerosa. Voor financiering is samenwerking nodig, Fair Medicine kan en moet hier de motor in zijn.’

Wat gaat Fair Medicine concreet opleveren?
‘Ik werk nu aan pseudomonas aeruginosa haptene (PAH). Oorspronkelijk ontwikkeld bij de behandeling voor brandwonden. Niemand investeert daar nu nog in. Er zijn verschillende onderzoeken die uitwijzen dat het een bijzonder effectieve werking heeft bij benigne prostaat hyperplasie (BPH). Fair Medicine gaat op zoek naar partijen om dit middel opnieuw in een registratietraject te brengen. Als dat lukt, hebben we dankzij rediscovery voor een fractie van de kosten mogelijk straks een goed werkend medicijn.’