Fair Medicine kan het verschil maken

Simon van der Schans denkt dat Fair Medicine echt het verschil kan maken als het gaat om transparantie  in de kosten van medicijn ontwikkeling. ‘Niet alleen zeggen dat het anders moet, maar ook de handen uit de mouwen steken.’

Simon van der Schans (1991) liep als masterstudent Medical Pharmaceutical Science stage bij Fair Medicine en ging er nooit meer weg: ‘Ik denk dat de maatschappij gebaat is bij meer transparante geneesmiddelen ontwikkeling. Fair Medicine kan daarin belangrijk zijn.’

Waarom is Fair Medicine een goed idee?
‘Ik zie Fair Medicine als een disruptor. Wij willen zaken fundamenteel anders aanpakken. Dat is belangrijk, want de discussie over de prijs van medicijnen in Nederland, zit behoorlijk vast. Zorg dreigt te duur te worden. Overheid, farmaceuten, zorgverzekeraars, en ziekenhuizen, ze spreken er allemaal over. Maar Fair Medicine probeert ook een alternatief te bieden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen, samen investeren en ook daadwerkelijk met nieuwe producten te komen waar dringende behoefte aan bestaat. Dat spreekt me aan. Niet alleen zeggen dat het anders moet, maar ook de handen uit de mouwen steken.’

Wat is het probleem van de huidige medicijnmarkt?
‘Als ik iets geleerd heb tijdens mijn studie Medical Pharmaceutical Science is dat de kostenstructuur in de geneesmiddelensector complex is. Het is onjuist om alleen naar de farmaceuten te wijzen en te roepen dat medicijnen te duur zijn. Innovatie kost geld. De ontwikkeling van nieuwe middelen is kostbaar en succes en mislukking liggen dicht bij elkaar. Nieuwe medicijnen komen er alleen als er wordt geïnvesteerd, maar die investeringen moeten wel transparant kunnen worden gemaakt.’

Geven farmaceutische bedrijven voldoende inzicht in hoe de prijs van medicijnen tot stand komt?
‘Als wetenschapper moet ik zeggen: nee. De grote farmaceuten komen wel met algemene informatie over hun investeringen in onderzoek en innovatie. Maar het is zelden specifiek aan een product gekoppeld. Als wetenschapper krijg ik niet de gegevens in handen om objectief te kunnen verifiëren wat zij zeggen over kosten van medicijn ontwikkeling. Natuurlijk moet elk bedrijf zijn concurrentiepositie veilig stellen en zal daarom data afschermen, maar omdat geneesmiddelen uit gemeenschapsgelden worden vergoed, zijn de winstmarges van de farmaceuten een steeds terugkerend onderwerp bij het toelaten van nieuwe medicijnen.’

Kan Fair Medicine dat veranderen?
‘Fair Medicine kan vooral wat betekenen voor patiëntenpopulaties die in het huidige systeem buiten de boot vallen. Doordat wij meer partijen bij de financiering en ontwikkeling betrekken, en ons aan de regels van de charter zullen houden, zal Fair Medicine wel beter inzicht geven in de kosten en winstmarges.’

Hoe kwam u bij Fair Medicine terecht?
‘Toen ik nog studeerde in Groningen, las ik de geneesmiddelen brief van de toenmalige minister van VWS Edith Schippers aan de Tweede Kamer. Daar werd Fair Medicine in genoemd, als partij met een alternatief businessmodel. Ik heb meteen gemaild en kon al snel komen voor een stage. Ik werk nu aan meerdere producten, daar kan ik nog niet veel over zeggen. Maar het is zeker heel veelbelovend.’

Gaat u promoveren op de medicijnmarkt?
‘Ik heb toevallig net een gesprek gehad met Fair Medicine en de Universiteit van Groningen, die zullen waarschijnlijk gaan samenwerken om die promotie mogelijk te maken. Ik heb er goede hoop op!’