Fair Medicine wordt gesteund door

 

 

Investment Partner Rebel: “Wij werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee.”

Als trusted advisor zijn wij trots op de ambitie van Stichting Fair Medicine om volgens een nieuw model geneesmiddelen te ontwikkelen. Stichting Fair Medicine werkt op innovatieve en concrete wijze aan fair trade in de markt voor geneesmiddelen, waardoor de geneesmiddelenvoorziening in Nederland voor de toekomst duurzaam en betaalbaar zal worden. Een ontwikkeling die de markt wel eens voorgoed zou kunnen veranderen.

Tom van Wijngaarden
Partner Eversheds Sutherland

 Als Axon Advocaten vinden wij het belangrijk om mee te denken over en actief betrokken te zijn bij een duurzaam zorgstelsel waar ook onze kinderen nog van kunnen profiteren.

Carine van den Brink,
Partner Axon Advocaten

Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn er intensieve contacten met de stichting Fair Medicine omdat het in onze ogen een belangrijk nieuw model kan zijn om in de toekomst op transparante wijze geneesmiddelontwikkeling te organiseren. Door middel van vroege coalitievorming en betrokkenheid van veldpartijen waaronder patiënt, arts en producent kan er een andere dynamiek ontstaan dan bij traditionele geneesmiddelontwikkeling.

Henk J. Smid
Directeur ZonMw
Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

De Stichting Fair Medicine werkt in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties, de farmaceutische industrie en umc’s aan een ontwikkelmodel voor geneesmiddelen op basis van beginselen voor fair trade. Dit initiatief wordt door de umc’s en de NFU van harte ondersteund, er wordt zoveel als mogelijk meegewerkt aan dit initiatief.

Mr. J.F.M. Aartsen
Voorzitter NFU
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra