Fair Medicine

Fair Medicine is een onafhankelijke stichting – die zelf geen medicijnen produceert – maar als doel heeft om samen veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk te maken, nu en in de toekomst.

Het ontwikkelen van medicijnen is complex, duur en tijdrovend. In het klassieke model is de industrie leidend, maar ook veel andere partijen spelen een rol bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dit heeft veel goede geneesmiddelen opgeleverd maar we zien dat geneesmiddelen steeds meer kosten om ontwikkeld te worden en dat geneesmiddelen voor steeds kleinere groepen patiënten werken. Daarom moet er iets veranderen.

Voor ons is de ontwikkeling van geneesmiddelen een maatschappelijke taak die alle stakeholders gezamenlijk oppakken: patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders en producenten. Fair Medicine heeft daarom een nieuw businessmodel ontwikkeld, dat uitgaat van intensieve coalitievorming. Met elkaar delen we kosten en opbrengsten en investeren we in tijd en kennis.

Willen we wat veranderen, dan moeten we het samen doen. Alleen dan kunnen we goede en betaalbare geneesmiddelen naar de markt krijgen. Wij worden hierin gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Fair Medicine richt zich met name op ziektes die nu niet of met onbevredigend resultaat behandeld kunnen worden of waarvan de bestaande behandelingen heel duur zijn of onbetaalbaar dreigen te worden.

Goede medicijnen, voor een eerlijke prijs

Hoe werkt de medicijnmarkt?

In deze video wordt dat in twee minuten verteld.

Goede medicijnen, voor een eerlijke prijs

Hans Büller, oprichter Fair Medicine, vindt dat patiënt, arts, zorgverzekeraars en sociale investeerders zelf de mouwen moeten opstropen. Lees het interview met Hans Büller hier

 

Medicijnmarkt moet transparanter

De jongste onderzoeker van Fair Medicine, Simon van der Schans vindt het cruciaal dat de farmaceuten meer inzicht geven in de kosten voor medicijn ontwikkeling. Lees hier het interview met Simon van der Schans

Hoe zit het echt met de kosten?

Fair Medicine heeft om meer inzicht gevraagd naar de kosten van medicijnontwikkeling. Op basis van dit onderzoek gaat Fair Medicine kijken hoe de samenwerking beter kan. Lees hier de analyse van FM-directeur Frans de Loos.