Toegankelijke, betaalbare medicijnen een utopie?

De overheid stopt veel geld in medicijnonderzoek, zeker nu de jacht op een coronavaccin is geopend. Hoe garanderen we dat de maatschappij daar ook toegankelijke en betaalbare medicijnen voor terugkrijgt? En hoe krijg je het voor elkaar dat medicijnen die (deels) met publiek geld zijn ontwikkeld, voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven? (Follow the Money, Eelke van Ark, 13 oktober 2020)

Fair Medicine praat mee over beleid en documenten, dus ook over Maatschappelijk Verantwoord Licenseren (MVL). Maar belangrijker dan documenten en beleid is de praktijk.

Wij zijn voor stimulering van projecten, die vanuit de aard van de ontwikkeling tot een product leiden én die de toets van MVL kunnen doorstaan. Partijen die met Fair Medicine in zee gaan onderstrepen daadwerkelijke transparantie van investeringen en opbouw van de marktprijs. Vooraf afgesproken (redelijke) rendementen horen daar bij. Stimuleer projecten waarbij partijen bereid zijn die principes te volgen en stimuleer zo een gezonde, samenwerkende, farmaceutische industrie in Nederland. Geef UMC’s en andere onderzoeksinstellingen daar een rol in en de mogelijkheden voor. Laat in Nederland zien dat het niet alleen beter moet maar ook beter kan!