Gedragscode Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

 

De gedragscode is nog maar een paar uur oud of veel kritiek is al gepubliceerd; De code geeft voornamelijk weer wat toch al de wettelijke verplichtingen zijn van partijen en het heetste hangijzer van de huidige praktijk in geneesmiddelen productie wordt niet aangepakt; de medicijnprijzen.

Beide zijn waar, maar de VIG geeft meteen aan hoe we daar met elkaar aan kunnen werken; ”De nieuwe Code is een groeimodel; op basis van ervaringen, dialoog en maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de code verder vorm”.

Natuurlijk zullen we aan de kaak stellen wat moet verbeteren:

  • Bijvoorbeeld wanneer de Code overbodig is; Daar waar de Code spreekt over wettelijke verplichtingen die ieder bedrijf en producent moet volgen verwijder die uit de checklist of de code nageleefd wordt, vermeld hoogstens afwijkingen daarvan. Hierdoor wordt de rapportage last van de bedrijven teruggebracht naar het noodzakelijk namelijk dat wat de Code extra brengt boven op de al bestaande regel- en wetgeving.
  • Bijvoorbeeld wanneer de Code niet zinvol is; Vul begrippen betekenisvol in. Transparantie wordt gevraagd vanuit de maatschappij en daar is dan ook aandacht aan besteed in de Code. Toch blijft de Code doof voor de roep om transparantie op de prijs van producten.
    De bedrijven zullen transparant zijn over de totale R&D kosten, maar zoals we eerder met de industrie besproken hebben, alleen wanneer we R&D kosten per product in beeld kunnen brengen, kunnen we daar zinvol beleid mee aanpassen. Merendeel van de R&D kosten zijn kapitaalkosten en kosten die gemaakt worden in ontwikkelingstrajecten van falende producten (Gupta rapport; The cost of opportunity en Fair Medicine document; Pharmaceutical R&D costs)
    Alle producten op een hoop gooien en rapporteren hoeveel er in totaal aan R&D besteed wordt helpt niet, maak inzichtelijk waar de problemen van mislukkingen en hoge kapitaalkosten echt zitten zodat we die problemen kunnen oplossen.
    Vooral zal Fair Medicine de uitnodiging aannemen om mee te werken aan de groei van de Code, maar daar zijn ook de leden van de VIG voor nodig.

We vragen de VIG en haar leden mee te werken aan Fair Medicine projecten, waarbij zowel de Code van VIG alsook de charter van Fair Medicine kunnen volgen. We willen met de leden van de VIG samenwerken om de uitgesproken ambitie voor Nederland waar te maken; vooroplopen in Life Sciences & Health, en zo als Nederlandse industrie voorop te lopen in de nieuwe manier van geneesmiddelenontwikkeling. Daarbij hoort een toekomstbestendig business model dat we met elkaar kunnen maken. Enkele bedrijven werken al samen met Fair Medicine, zo snel die producten voor de patiënt beschikbaar komen zullen we daarover rapporteren.
Het is niet nodig daarop te wachten om meer projecten op te starten!

Lees ook de berichten op de website van de VIG en in de pers.

Wij komen graag met u in gesprek.

Frans de Loos: Frans@fairmedicine.eu / Hans Büller: Hans@fairmedicine.eu